Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
Полезна информация

Повреди в лаптопите

Около 40 процента от възникващите проблеми в лаптопите, са свързани със заливането на лаптопа с течности. Обикновено в такива случай се поврежда преди всичко клавиатурата, като в немалко случаи повредата се оказва доста по-сериозна - необходимост от ремонт на дънна платка. Поради тази причина ние препоръчваме на всички наши клиенти: не поставяйте в близост до лаптопа течности, за да се избегне заливането на лаптопа, което може да нанесе сериозни поражения на преносимия компютър.

Второ място в класацията на най-често срещаните повреди в лаптопите, заемат повредените клавиатури. Обикновено това се дължи на факта, че потребителят твърде силно удря по клавишите на преносимия компютър, забравяйки че лаптопът е крехко устройство и с него трябва да се работи внимателно. Напомняме на всички притежатели на преносими компютри да не забравят, че клавишите на клавиатурата на лаптопа са много по-меки и деликатни от клавишите на клавиатурата на един стационарен компютър.

На трето място в статистиката на повредите се нарежда липса на захранване в лаптопа. Обикновено такива повреди са изцяло по вина на производителите на захранващите адаптери за тях. Повреда в захранващия адаптер на лаптопа по вина на потребителя възниква при опъване на кабелите, често преместване на лаптопа, използване на лаптопа в леглото.

Често се срещат и следните повреди в лаптопите:
- Повреда в модула на паметта
- Изгаряне или повреда на USB-порт, като резултат от невнимателно боравене
- Проблеми в твърд диск - най-често възникване на лоши сектори вследствие на механично въздействие в процес на работа на лаптопа - преместване, удар, вибрации.
- Прегряване и последващо изгаряне на видеокартата
- Заливане с течност дънната платка
- Прегряване на лаптопа поради неизвършена навременна профилактика на охлаждащата система - почистване на охладителната система на лаптопа от натрупания прах
- Повреда в акумулаторната батерия

Статистически, 70-80 процента от всички възникнали повреди в лаптопите са по вина на ползващите лаптопа и само останалите по вина на производителите.

За да снижите до минимум вероятността за въникване на проблеми в лаптопа, ние препоръчваме следното:
- Не поставяйте в близост до лаптопа течности - при разливане те могат да нанесат сериозни поражения
- Не оставяйте лаптопа на места достъпни за деца или домашни любимци, тъй като те могат да причинят сериозни щети на лаптопа
- Внимателно свързвайте външните устройства към портовете на лаптопа - резките движения могат да доведат до механични повреди на портовете
- Работете меко, без удари, с клавиатурата на лаптопа, защото за разлика от подмяна на стационарна клавиатура, подмяна на клавиатура на лаптоп изисква значително повече време и средства
- Винаги оставяйте лаптопа открит - не го закривайте с предмети или документи примерно, защото това може да доведе до неумишлени механични въздействия върху лаптопа
- Профилактично почистване на лаптоп поне веднъж годишно, увеличава времевия ресурс на лаптопа и гарантира безпроблемната му работа
Повреди в лаптопите

17

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас