Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
Полезна информация

Признаци за възможна загуба на данни

Дискът не е форматиран
Съобщението 'дискът не е форматиран' обикновено показва, че раздел от диска е повреден, премахнат или унищожен. Това може да бъде причинено от вирус, хардуерно претоварване, токов удар, обновяване на програмното обезпечаване на диска, антивирусна програма - дори и просто инсталиране на нов софтуер, може да повреди някой от разделите на диска.

Твърдият диск щрака
Причината за щракане в твърдия диск може да бъде неизправност на главите или комутатора, увреждане на ROM-BIOS, електронни проблеми, например изгорял чип, неизправност в контролера, повреда в служебните сектори, разрушаване на плочите на твърдия диск или устройствата около него поради падане, физически въздействия или токови удари.

Син екран при зареждане на Windows
Ако се появява син екран по време на зареждане на системата или по време на изпълнението на някоя операция, това може да означава увреждане на операционната система, наличието на лоши, нечитаеми сектори на твърдия диск, неизправност на твърдия диск, наличието на вирус или троянски кон, унищожаване на логическото устройство или файловата система.

Компютърът постоянно се рестартира
Най-честата причина при която компютърът непрекъснато се рестартира е проникване на вирус в сектора за начално зареждане, който принуждава системата постоянно да се връща обратно в зареждащия сектор и да извършва рестартиране.

Постояно блокиране на системата
Когато системата 'забива' при опит за зареждане или при достъп до файлове или програми, това обикновено означава, че има повреден сектор на твърдия диск и системата не може да получи достъп до информацията необходима за отваряне на файлове или изтегляне на програми. Това може да се дължи на повредени файлове, противоречиви команди използващи споделените програмни файлове, или изчерпване на системните ресурси - например недостигаща оперативна памет (RAM).

Дискът или устройството не са намерени
Когато постояно се получава съобщение, че устройството не е готово, твърдият диск или друго устройство не са намерени, това би могло да означава, че твърдият диск е дефектен, променен е приоритетът на зареждане в BIOS, повредена е структурата на разделите или вирус е заразил системата.

Операционната система не е намерена
Ако се получава съобщение, че операционната система не може да бъде намерена, това може да означава, че има повредени файлове в операционната система, променен е приоритетът на зареждане, повредени са таблиците на дяловете или твърдият диск е преформатиран.
Признаци за възможна загуба на данни

17

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас