Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
Полезна информация

Ремонт захранващ адаптер на лаптоп

Основни неизправности в захранващ адаптер за лаптоп
- Повреда в автогенератора поради различни причини, включително и изгаряне на трансформатора.
- Пробив в диодите на изправителния блок или влошаване параметрите на електролитните кондензатори - това може да причини сериозни повреди в лаптопа.
- Повреда в транзисторите на инвертора за напрежение - липсва изходно напрежение.
- Некоректна работа на контролера, която променя режима на работа на останалите елементи в захранващия адаптер. Захранващ адаптер за лаптоп с подобен проблем може сериозно да повреди преносимия компютър.

Причини за възникване на повреди в захранващ адаптер на лаптоп
Причина за възникване на повреда в захранващ адаптер може да бъде и работа с неизправна батерия. Препоръчително е веднага след забелязване на ненормална работа, главно малко време на автономност на лаптопа, акумулаторната батерия веднага да се подмени с нова. Ако по някакви причини не може веднага да се постави нова батерия, то неизправната трябва да се извади от лаптопа и до осигуряване на нова да се работи само с адаптера - без акумулаторна батерия.

Трябва да се знае, че има повреди в зарядно на лаптоп които могат сериозно да повредят лаптопа - водещи до скъпо струващ ремонт на лаптопа.
Ремонт адаптер на лаптоп
Поради неособено високата стойност на захранващите адаптери, първоначално се прави диагностика за да се прецени стойността на евентуалния ремонт. В някои случаи е по-евтино да се закупи нов захранващ адаптер за лаптоп, отколкото да се ремонтира стария.

Компютърен сервиз Аксис - Варна извършва безплатна диагностика и по желание на клиента, последващ ремонт адаптер на лаптоп.

Когато се окаже, че ремонтът на адаптера е финансово неизгоден, при липса на оригинален, трябва внимателно да се подбере аналогов захранващ адаптер - да се търси максимално съвпадение на основните параметри като изходно напрежение, полярност и диаметър на контактния жак.
Адаптер на лаптоп

17

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас