Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
Полезна информация

Възстановяване на данни след преинсталиране на Windows

Възстановяване на данни след преинсталиране на Windows е напълно възможно. Тъй като по принцип операционната система се инсталира на системен диск С, в случаите когато изтритите данни се намират на несистемния диск (D, E, F…), то преинсталирането на Windows оказва слабо влияние на възможността за тяхното възстановяване при нужда.

Когато се работи само с един системен диск (С), възможността за възстановяване на данни след преинсталиране на Windows зависи от това дали на този диск са правени презаписи или не. Форматирането на диска не е от голямо значение и дори след него е възможно да се възстанови информацията, като на силно фрагментиран диск възстановяването може да се извърши само ръчно - програмите в подобни случаи са неефективни.

Възстановяване на данни след преинсталиране на Windows може да се извърши само в случаите когато няма записвана нова информация. Поради тази причина е нужно веднага след като забележите, че има липса на файлове, веднага да прекратите всякакви действия с компютъра. Препоръчително е да пренебрегнете стандартните начини за изключване - просто дръпнете щепсела от контакта за да прекъснете захранването на компютъра. Единствено по този начин увеличавате възможността за максимално възстановяване на данните. Поради многото налични програми за възстановяване на данни в Интернет, често потребителят прави опити за самостоятелно възстановяване на информация с което рязко намалява шансовете за последващо възстановяване на файлове дори и от специализираните сервизи.

Много от програмите често в конкретни случаи не само, че не могат да възстановят изтритата информация, но и нанасят непоправими поражения на файловата система, което води до пълна невъзможност за възстановяване на изтритите файлове.

При всеки случай изискващ възстановяване на данни се използва конкретен подход, затова е най-добре при изгубена информация да потърсите услугите на съответните сервизи.

При загуба на важни файлове или възникнала неработоспособност на системата, Windows може да се възстанови и без преинсталиране, като предварително трябва да има създадени точки за възстановяване. Създавайки такива точки, фиксирате състоянието на системата към дадения момент, който се записва на твърдия диск и при извикване на дадена точка системата се връща в състоянието в което е била при създаване на точката.
Възстановяване на данни след преинсталиране на Windows

17

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас