Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
Полезна информация

Често задавани въпроси

Във всички категории твърди дискове няма принципно различие в зависимост от това кой е производител. Може да се каже и по друг начин - докато твърдият диск работи, няма значение кой е неговият производител.

Основната причина за възникване на BAD-сектори е процесът на стареене на магнитната повърхност на твърдия диск. Така че те възникват в резултат на външни механични и топлинни въздействия върху твърдия диск. Най-често лошите сектори се появяват когато при включен компютър се нанесе механичен удар по него или има наличие на вибрации.

Това се дължи на факта, че носителя, по който се работи за възстановяване на информация, трябва да остане непроменен до максимум, докато клиентът не провери наличието и ефективността на възстановените данни. Ако в процеса на проверка възникнат някакви въпроси относно възстановената информация - работата може да продължи. Ако в състоянието на диска се внасят промени (записване на възстановените данни в него), възможността за продължаване на работата при възникване на грешки е изключена.

Минимална адресируема единица за съхранение на информация на дисковите запаметяващи устройства. При повечето устройства, секторът е с размер 512 байта (например при твърди дискове), или 2048 байта (например при оптични дискове).

Служебна информация (SI) - набор от микропрограми записани на HDD от производителя, осигуряващи работата на устройството. Много обекти на служебната информация са уникални и унищожаването им може да бъде от съществено значение за ремонта на твърдия диск и възстановяване на информацията от него, дори е възможно напълно здрав диск да откаже да работи.

При възстановяване на информация от твърди дискове с различни повреди (повреда на платката за управление, унищожаване на служебната информация, повреда в блока на магнитните глави и др.) е необходимо да се заменят дефектните части (блок на магнитните глави, обекти на служебна информация и др.). Такива части могат да се вземат от абсолютно идентичен твърд диск, който се нарича донор.

HDD (Hard Disk Drive), HMDD (Hard Magnetic Disk Drive) - енергонезависимо, презаписващо компютърно устройство за съхранение. Това е основният начин за съхраняване на данни в почти всички съвременни компютри.

Flash Drive (UFD) - носител на информация, който използва флаш-памет за съхраняване на данни и свързван към компютър или друг четец чрез стандартен USB конектор. Синоними: флаш, флаш памет, флаш носител, флаш-памет, флаш-драйв, флашка.

CD (Compact Disk - компакт-диск) - оптически носител на информация във вид на диск с отвор в центъра, информацията от който се чете с помощта на лазер.

DVD (Digital Versatile Disc - цифров многоцелеви диск) - носител на информация във вид на диск, подобен на компакт-диска, но с възможност да съхранява повече информация благодарение на използвания лазер с по-малка дължина на вълната, отколкото използваната при нормалните компакт дискове. Синоними: компакт, компакт-диск, CD, CD-ROM.

FDD (Floppy Disk Drive) - портативен магнитен носител на информация, използван за многократни записи и съхраняване на данни със сравнително малък обем.

SSD (Solid State Drive, Solid State Disk) - енергонезависими, презаписващи компютърни запаметяващи устройства без движещи се части. Използват се предимно в нетбуци и ултра мобилни компютри за момента, където животът на батерията е от съществено значение - поради ниската консумация на ток, а и са абсолютно безшумни, защото няма движещи се части. Най-важното - не се влияят от вибрации и механичен удар.

Файлова система (File System) - правила, които определят начина на организиране, съхранение и именуване на данните съхранявани в носителите на информация. Тя определя формата на физическото съхранение на информация, която обикновено се групира във вид на файлове. Специфичната файлова система определя размера на името на файла, на максималния възможен размер на файла, определени файлови атрибути. Някои файлови системи предоставят допълнителни възможности, например разграничаване на достъп или шифроване на файлове.

FAT (File Allocation Table - таблица за поместване на файлове) - файлова система използвана в много операционни системи. FAT се поддържа от всички версии на Windows и много системи UNIX. FAT често се среща в картите с памет за цифрови фотоапарати и USB флаш.

NTFS (New Technology File System - нова технология на файлова система ) - стандартна файлова система за операционни системи Microsoft Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и Windows Server.

MFT (Master File Table - индекс на всички файлове на тома) - главна файлова таблица (база данни, която съхранява информация за съдържанието на обемите на NTFS, който е таблица, чиито редове съответстват на файловете на тома, а колоните - на файловите атрибути).

HFS (Hierarchical File System - йерархична файлова система) - файлова система разработена от Apple, за използване от компютри работещи под операционната система Mac OS.

HFS+ - файловата система разработена от Apple, за замяна на по-рано използваната HFS. HFS + може да се разглежда като подобрена версия на HFS с разширени възможности за Mac OS.

ExtFs (Extended File System - разширена файлова система) - първата файлова система разработена специално за операционни системи Linux.

Ext2 (втора разширена файлова система) - файлова система за операционни системи Linux. Разработена е за да замени Extended File System.

Ext3 (трета разширена файлова система) - подобрена файлова система, използвана в операционната система Linux. Ext3 е сървърна версия на Ext2 с поддръжка на журнална файлова система, но запазваща основната архитектура на Ext2.

Ext4 (четвърта версия на разширена файлова система) - файлова система използвана в операционните системи с ядро на Linux, изготвена на базата на ext3. Най-важната характеристика при нея е увеличаването на максималния размер на един дял на диска. Освен това в Ext4 има механизъм за пространствено (extent) записване на файловете (новата информация се добавя към края на предварително разделена по съседство област на файла), което намалява фрагментацията и подобрява производителността.

UFS (Unix File System) - файлова система създадена за операционни системи от рода на BSD и използвана в преработена и разширена форма като основна операционна система при (FreeBSD, OpenBSD, NetBSD).

XFS - високопроизводителна файлова система. XFS се различава от другите файлови системи по това, че първоначално е била проектирана за употреба в много големи дискове (повече от 2 терабайта).

ReiserFS - файлова система разработена специално за Линукс. Обикновено думата ReiserFS се използва за третата версия. Характеристики на ReiserFS: възможност за събиране на множество малки файлове в един блок, за да се избегне фрагментиране и загуба на дисково пространство, възможност за промяна размера на файловата система в 'движение'.

Reiser4 - файлова система ReiserFS (четвърта версия), разработена специално за Линукс. Тя има следните предимства: дава възможност за извършване на операциите във файловата система или изцяло, или изобщо, но не и наполовина, което повишава надеждността на съхранението на данни, по-ефективно използване на пространството, тъй като малките файлове се съхраняват заедно, въз основа на плъгин, който позволява включването на допълнителни функции без да форматира диска.

RAID (Redundant Array of Independent/Inexpensive Disks) - допълнителен (резервен) масив от независими дискове. Служи за повишаване надеждността на съхранение на данни и / или за увеличаване скоростта на четене / записване на данни (RAID 0). Синоними: масив, рейд, райд

ATA (Advanced Technology Attachment) - паралелен интерфейс за свързване на устройства за съхранение (твърди дискове и оптични устройства) към компютъра. Различни версии на АТА са известни като IDE, EIDE, ATAPI.

SATA (Serial ATA) - сериен интерфейс за обмен на данни с носители на информация (обикновено с твърди дискове). SATA е паралелен интерфейс на ATA (IDE).

SCSI (Small Computer Systems Interface) - интерфейс за обединяване в една връзка на различни по своята цел устройства като твърди дискове, магнито-оптични дискове, устройства CD, DVD, лентови устройства, скенери, принтери и др. SCSI широко се използва в сървъри, високопроизводителни работни станции, RAID-масиви на сървърите често са изградени от твърди дискове със SCSI интерфейс.

SAS (Serial Attached SCSI) - компютърен интерфейс предназначен за обмен на данни с устройства като твърди дискове, оптични дискови устройства и др. SAS използва сериен интерфейс за работа с директно включване на устройствата. САС е предназначен да замени паралелният SCSI интерфейс като позволява да се постигне по-висока пропускателна способност от SCSI, като в същото време е съвместим със SATA.

Fibre Channel - високоскоростен интерфейс за трансфер на данни, използван за свързване на работни станции, мейнфрейм и устройства за съхранение на данни. Портовете на устройствата могат да се свързват директно помежду си (point-to-point), да бъдат включени в контролирана верига (arbitrated loop), или в комутируема мрежа.

NAS (Network Attached Storage) - система за мрежово съхранение на данни, свързани в мрежата Ethernet чрез протокола TCP / IP. Често дисковете в NAS са обединени в RAID масив.

Възстановяване на данни - често задавани въпроси

17

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас