Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
Полезна информация

Възстановяване на данни от RAID масиви

За възстановяване на информация от RAID масива трябва да се знае неговата конфигурация - как са били разположени блоковете данни върху твърдите дискове при конфигурирането на масива. Необходимо е да се знае и размерността на блока данни и типа на масива (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10).

При самостоятелни опити за възстановяване на RAID, потребителите правят следните грешки:
- Без да знаят конфигурацията на RAID масива, извършват възстановяване на масива използвайки RAID контролера инсталиран по подразбиране.
- Не знаейки причините за неизправността на сървъра, се опитват да възстановят данните от масива с неработещ RAID контролер или с RAID контролер от друг тип.

Честа причина водеща до загуба на информация на даден сървър е неизправността на RAID контролера, при което са възможни три варианта:
- Физически дефект в контролера на RAID масива - изобщо не работи.
- Логическа неисправност - разпадане на всички настройки на RAID контролера.
- Неправилно функциониране на контролера - неправилно адресиране на данните в RAID масива.

Във всички случаи добре е да се знае какви са били настройките при формиране на RAID массива. Тогава, инсталирайки изправен контролер (дублиращ неизправния) и възстановявайки неговите настройки, могат да се възстановят данните от RAID масива.

Горното се извършва при наличието на две условия:
- Всички твърди дискове в RAID масива са абсолютно изправни.
- Разположените данни в тях не са били логически нарушени.

В случаи когато отказват един или повече твърди диска в RAID масива, трябва да се извършат действия за възстановяване на данни от твърдите дискове - за всеки диск поотделно.

Ние извършваме възстановяване на данни от RAID масиви без апаратни средства на клиента, сървър, RAID контролер, използвайки само свои програмно-апаратни ресурси.
Възстановяване на данни от RAID масиви

17

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас