Аксис БГ
Диагностика и ремонт телевизори
Цена за диагностика - 20 лв.
Аксис БГ
Ремонт на компютри лаптопи
Цена за диагностика - 15 лв.
Полезна информация

Изграждане, настройка, ремонт и поддръжка на локална мрежа

Компютърен сервиз АКСИС - Варна предлага цялостно обслужване на компютри и локални мрежи. Ние извършваме ремонт на компютри и изграждане на локални мрежи, но също така и настройка и включване към Интернет, включително и конфигуриране на Wi Fi, както и инсталиране и настройка на всички лицензирани софтуерни продукти.

Извършваме:
- настройка на локална мрежа
- настройка на домашна мрежа
- настройка на Интернет мрежа
- настройка на безкабелни мрежи
- ADSL - включване в Интернет
- настройка на рутер

Предлагаме най-добрите решения, гарантиращи стабилна работа на ИТ инфраструктурата на всеки един от нашите клиенти. Договаряйки се с нас за постоянно абонаментно компютърно обслужване, вие няма да имате проблеми свързани със софтуера.

Настройка на локална мрежа
Чрез изграждане на локална мрежа се свързват помежду си много компютри разположени в една сграда, на разстояние един от друг. Локалните компютърни мрежи или LAN (Local Area Network) могат да бъдат както жични, така и безжични. Конфигуриране на локална мрежа изисква качествено проучване на територията, проектиране, подбор на материалите и вида на използваните кабели. Добра настройка на мрежата може да се направи само от квалифициран персонал. Сервиз компютри АКСИС - Варна изработва проект и изгражда локални мрежи с всякаква сложност.

Изработка на проект за изграждане на локална компютърна мрежа включва изследване на обекта, подготовка и съгласуване на техническото задание, избор на сървърна конфигурация, работни станции и изграждане на необходимото мрежово оборудване. Проектът се подготвя в съответствие с изискванията на клиента.

След разработване на проекта следва монтаж на мрежата. Извършва се монтаж на кабелната система, инсталиране и конфигуриране на мрежовото оборудване.
локална мрежа

19

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас