Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
Полезна информация

Сервиз за UPS

UPS - непрекъсваемо токозахранващо устройство
Характерни неизправности в UPS:
- Малко време на работа в акумулаторен режим
- Изключване при прекъсване на външното захранване - UPS не преминава в автономен режим на работа
- Липса на изходно напрежение при работа в автономен режим
- Проблеми с регулировката на изходното напрежение

UPS престава да работи обикновено поради повреда на някои от елементите в електронната схема или некоректно работеща акумулаторна батерия.

Подмяна акумулаторна батерия на UPS не е просто действие, както изглежда на пръв поглед. В повечето случаи, след смяна на акумулаторна батерия е нужна калибровка на системата, което е дълъг процес изискващ подходящо оборудване и специални сервизни програми.

Дори и най-евтините непрекъсваеми токозахранващи устройства съдържат сложни електронни схеми с микропроцесорно управление, осигуряващо стабилизирано напрежение за захранване на компютъра и мигновено преминаване на захранване от акумулаторната батерия при прекъсване на мрежовото захранване.

В тези източници са вградени защити на захранващото оборудване, при работа с мрежово захранване и при работа в авариен режим - мигновено изключване при късо съединение в натоварването, в случая компютъра. Автоматично се изключва захранването и при превишаване на консумирания от компютъра ток. За тези и други отклонения от нормалната работа, са предвидени звукови и светлинни индикации. Всяко отклонение от нормалната работа е неизправност, водеща до нужда от ремонт на UPS.

Ние извършваме ремонт на UPS, след диагностика - първо извършваме диагностика, съобщаваме причините и каква ще е цената на ремонта, след което клиентът решава дали да правим ремонт на UPS - в някои от случаите клиентът предпочита да си купи нов UPS, вместо да ремонтира стария.
Ремонт на UPS

19

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас