Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
За бизнеса

Абонаментна поддръжка

Абонаментна поддръжка на работни места
При абонаментна поддръжка на компютри извършваме оперативно отстраняване на всички възникнали неизправности в компютърната техника, профилактична дейност и диагностика на цялото Ваше оборудване.

Абонаментна поддръжка на компютри включва планови и спешни посещения на специалист във Вашия офис, а също така и отдалечено администриране.
- при планово посещение извършваме проверка на всички компютри за наличие на вируси и технически неизправности, отстраняване на неизправности, инсталиране на програмно обезпечение, планово обновяване на техниката и подготовка на компютрите за последваща нормална работа
- спешно посещение извършваме максимално бързо, при възникване на критични повреди, като работим до пълно отстраняване на проблема

В абонаментна поддръжка на компютри включваме следните видове дейности:
Поддръжка на компютри
- отстраняване неизправности и обновяване
- инсталиране и обновяване на системния софтуер
- дистанционна поддръжка
- планово-профилактични работи
- консултация на потребителите
- създаване и пренос на работни места
- администриране на електронни пощенски кутии

Поддръжка на сървъри
- администриране, мониторинг, инсталиране и обновяване на системния софтуер
- отстраняване неизправности и обновяване
- планово-профилактични работи br>
Поддръжка на периферни устройства
- включване и настройка
- отстраняване неизправности на програмно ниво
- взаимодействие със сервиз-център

Обезпечаване работоспособността на мрежата
- настройка и поддръжка на активното мрежово оборудване
- поддръжка на кабелна мрежа

Цена за абонаментна поддръжка на компютърна техника договаряме в зависимост от:
- броят на компютрите
- броят на сървърите
- броят на потребителите
- количеството периферно оборудване
- количеството активно мрежово оборудване
- според режима на обслужване - 8/5 или 24/7

Използването на абонаментни услуги като сервизно обслужване и поддръжка на компютри Ви помагат за:
- намалени разходи за поддръжка на цялата ИТ-структура в нормално работно състояние
- осигуряване безпроблемна работа на всичката техника
- намаляване времето на бездействие на системата поради технически неизправности
- оперативно отстраняване на възникнали критични повреди
- снижаване до минимум риска от възникване на неизправности
- повишаване производителността на системата

Базисни цени за абонаментна поддръжка на компютри:
- Цена за поддръжка до 5 броя - 84лв на месец
- Цена за поддръжка на общо от 5 до 10 броя - 120лв на месец
- Цена за поддръжка при повече от 10 броя - индивидуална оферта.

Всички цени за абонаментна поддръжка на компютри договаряме индивидуално, в зависимост от количеството на поддържаната техника, видовете и количеството поддържани програми, структурата на локалната мрежа, бройките периферна техника, като за база вземаме бройка компютър с прилежащата към него периферия.
Абонаментна поддръжка на компютри

19

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас