Аксис БГ
Диагностика и ремонт телевизори
Цена за диагностика - 20 лв.
Аксис БГ
Ремонт на компютри лаптопи
Цена за диагностика - 15 лв.
Полезна информация

Абонаментна поддръжка на компютри

Компютърен сервиз АКСИС - Варна предлага абонаментна поддръжка на компютри

Профилактика
- проверка и дефрагментация на твърди дискове
- архивиране на важни данни и създаване хранилища за резервни копия
- тестване за вируси и премахването им
- обновяване на програми и драйвери
- премахване на стари файлове от файловата система
- проверка за съобщения в Event Log за грешки в OS и коригирането им
- профилактична проверка на периферни устройства

Инсталиране и настройка на компютърен софтуер
- преинсталиране и настойка на всички видове операционни системи
- настройка на потребителския интерфейс на персонален компютър според желанието на клиента
- инсталиране и настройка на антивирусно програмно обезпечение
- инсталиране и конфигуриране на приложен софтуер

Поддръжка на хардуера
- инсталиране и подмяна на компоненти
- конфигуриране хардуер на персонален компютър
- търсене, инсталиране и обновяване на драйвери

Обслужване на периферни устройства
- Подмяна или зареждане на тонери
- Профилактика на работата на периферните устройства

Под абонаментна поддръжка на компютри или ИТ аутсорсинг, се разбира поддържане работоспособността на цялата система и всички приложения към нея

Предимства при абонаментна поддръжка на компютри
- премахване проблемите възникващи в компютрите и офис техниката
- при абонаментна поддръжка на компютри се спазват регламенти позволяващи предотвратяване на евентуални повреди и избягване на системни грешки
- консултации и обучение на персонала позволява да се сведат до минимум грешките възникващи поради фактора човешка грешка
- при нужда бързо се разрешават проблеми за разширяване на офиса, инсталиране на нови компютри, както и модернизация и интегриране на съществуващите
- създаването на резервно копие позволява сигурно съхраняване на важни данни
абонаментна поддръжка на компютри

19

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас