Аксис БГ
Поддръжка на компютърна техника
Бързо, качествено, достъпни цени
Аксис БГ
Услуги и ремонти на топ ниво
Бързо, качествено, достъпни цени
Полезна информация

Ремонт на компютърно захранване

Ремонтът на евтини, с малка мощност и ниско качество компютърни захранвания често е икономически неизгоден.

Ремонтът на маркови мощни захранвания е целесъобразен - цената на ремонта в повечето случаи е много под цената на ново захранване.

В нашия сервиз за ремонт на компютърно захранване извършваме:
- Подмяна на конекторите на захранването
- Ремонт на високоволтовата част на компютърното захранване
- Ремонт на схемата за управление на захранващия блок
- Презапояване или подмяна на повредени елементи
- Възстановяване на нормално охлаждане на компютърно захранване
- Смяна на вентилатор

Признаци за повреда в компютърно захранване:
- Компютърът не се включва
- Наличие на свистящ звук
- Мирис на изгорял кабел
- Вентилаторът на охлаждането не работи

Причини за повреда в компютърно захранване:
- Токов удар
- Наслоен прах, заливане с вода, попадане вътре в захранването на насекоми и други странични тела
- Претоварване на компютърно захранване
- Стареене на полупроводникови елементи и изсъхване на електролитни кондензатори
- Механични повреди
- Заводски брак - лошо запоени елементи, некачествени компоненти, слаба вентилация или система за охлаждане която не позволява дълга работа
- Чести включвания и изключвания

Препоръки за безпроблемна работа на компютърно захранване:
- Използвайте непрекъсваемо токозахранване - UPS
- Следете температурният режим да е в нормите - поне веднъж годишно почиствайте компютърното захранване от прах и смазвайте вентилатора

Последователност при ремонт на компютърно захранване:
- Предавате компютърното захранване в нашия сервиз
- Извършваме диагностика на захранващия блок
- Съобщаваме Ви цената и времето за ремонт
- Ремонтираме компютърното захранване, като в този случай диагностиката е безплатна. При отказан ремонт заплащате 10 лева за диагностика.
Ремонт на компютърно захранване

19

Години опит

3000

Потребители

5000

Извършени ремонта

99.5%

Ефективност
Контакти

Връзка с нас