Aksis BG Varna
Support of computer and television equipment
Fast, quality, affordable prices
Aksis BG Varna
Top level services and repairs
Fast, quality, affordable prices
За бизнеса

IT Обслужване

IT Обслужване за фирми

Аксис БГ Ви предлага пълен набор софтуерни и хардуерни услуги за Вашия бизнес - IT ОБСЛУЖВАНЕ ЗА БИЗНЕСА

Защитени ли са вашите данни? Предлагаме анализ на нивото на сигурност и предприемане на адекватни мерки при нужда. Не подминавайте сигурността - загуба или кражба на данни може да Ви струва МНОГО ПАРИ!

Нашите специалисти имат над 15 години опит с:
- Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на бази данни (Oracle, Microsoft SQL Server, MySql)
- Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на операционни системи (Microsoft Windows, Windows Server, Linux), приложен и специализиран софтуер
- Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на пощенски сървър и уеб сайт
- Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на нов хардуер, офис техника и периферни устройства
- Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на сървъри, Backup устройства и др.
- Поддръжка на хотелски софтуер Фиделио, Клок и др.
- Фискални устройства
- Ремонт и конфигуриране на компютърна техника и периферия
- Изграждане и конфигуриране на интернет мрежи (оптични, кабелни, Wi-Fi, Hotspot)
- Изграждане на централизирани информационни решения за ефективно управление на IT инфраструктурата, сигурността и съхранението на данни
- Цялостен IT одит
- Развитие на IT инфраструктурата
- Съхранение и администрация на клиентски архив
- Конфигуриране и защита на работните станции
- Администриране на правата на потребителите и сигурността
- Настройки на електронен подпис и инструкции за работата с него
- Проверка и почистване на вируси, троянски коне, шпионски софтуер и т.н.
- Софтуерна профилактика и оптимизация на компютърната система
Предлагаме абонаментно IT ОБСЛУЖВАНЕ ЗА ФИРМИ, което ще Ви спести разходите по наемането на висококвалифицирани специалисти на постоянен трудов договор.
IT ОБСЛУЖВАНЕ НА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

19

Years experience

3000

Customers

5000

Repairs

99.5%

Efficiency
Contacts

Get in touch


Facebook Pixel Code -->